Sunnah-Sunnah Menunaikan Ibadah Haji | Kajian Islam

Pengertian hajiSunnah Haji
وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع۰
ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين۰
Artinya: 
Sunnahnya haji ada tujuh, yaitu:
 1. Ifrad: Mendahulukan haji atas umrah
 2. Talbiyah
 3. Thawaf Qodim
 4. Mabit di Muzdalifah
 5. وركعتا الطواف
 6. Mabit di Mina
 7. Thawaf wada’CATATAN: 
1. Bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina dan Tawaf wada’ ketiga-tiganya adalah termasuk wajib haji menurut Imam Nawawi di dalam kitab Ziyadatur Raudah dan Al Majmuk Syarah Muhadzab. Ini adalah pendapat yang kuat (mu’tamad). 


2. Miqat adalah masa dan tempat menjalankan haji. Masa menjalankannya adalah Syawal, Dzulqa’dah dan 10 hari dari Dzulhijjah. Tempat mulai menjalankan haji adalah:

 1. Makkah bagi penduduk Makkah;
 2. Dzulhulaifah bagi calon haji dari arah Arafah dan Madinah;
 3. Juhfah dari arah Syria, Mesir, Afrika, Barat laut
 4. Yalamlam dari arah Tihamah Yaman
 5. Qam dari arah Nejed Hijaz dan Najed Yaman
 6. Dzti Iraq dari arah Timur3. Jumrah artinya sekumpulan batu-batu kecil. Secara syariah melontar jumrah adalah melontar 7 buah batu kecil pada tempat yang telah ditentukan di waktu haji.