Apa Manfaat mengikuti Ahli Sunnah Waljama’ah??

Mencapai tingkat mahabbah (cinta). Dengan melakukan taqarrub kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah.
Cinta Allah akan diraih oleh hambanya, 

Bagaimana bisa menjadi ahli Sunnah Waljama'ah

Ibnu Qayyim rahimakumulloh berkata, Allah tidak akan mencitaimu melainkan jika engkau mengikuti kekasih-nya, lahir dan batin. Membenarkan kabarnya, menaati, Perintahnya, menyambut seruanya, mendahulukan kepentingannya, serta engkau berpaling dari hukum selainya kepada hukumnya. Dari cinta kepada makhluk selainya kepada cinta kepadanya, dari ketaatan kepadanya selainya kepada ketaatan kepadanya. Jika tidak demikian, maka janganlah engkau berleha-leha, kembalilah engkau ke arah yang dikehendaki. Carilah cahaya, engkau tidak berada pada apapun.
Maka Doanya akan dikabulkan karena ia telah mendapatkan cinta-Nya. Siapa saja yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan Sunnah, maka ia akan mendapatkan cinta-Nya, dan siapa saja yang telah mendapatkan cinta-Nya, Doanya akan dikabul.
Hadis Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata ya Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya Allah berfirman.
“Barang siapa Yang memusuhi waliku, maka aku akan memeranginya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah. Aku akan mencintainya, jika aku telah mencintai-Nya aku akan menjadi ppendengarnya yang dengannya dan ia mendengar. Menjadi penglihatannya yang ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia berbuat, menjadi kakinya yang dengan ia melangkah. Jika ia meminta sesuatu kepada-Ku, aku akan kambulkan, jika ia memohon perlindungan kepada-Ku maka aku akan melindungi-Nya. Tidaklah aku menjadi ragu untuk melakukan sesuatu yang aku lakukan selain keraguan untuk mencabut nyawa seorang mukmin, ia tidak suka kematian, dan akupun tidak suka menyakitinya.