Pengertian Walikota, Tugas dan Wewenang

Pengertian Walikota

Walikota adalah seseorang yang ditugaskan untuk memimpin sebuah kota madya dan berwenang mengatur segala urusan dalam kota yang dipimpinnya. kedudukannya sejajar dengan bupati, hanya saja daerah yang dipimpinnya biasanya lebih kecil.

Artikel terkait: 

Pengertian Bupati, Tugas dan Wewenang

Pengertian Camat, Tugas dan Wewenang

Berikut Tugas-tugas Walikota Antara lain: 

  • Memimpin pelaksaan urusan pada pemerintahan kota
  • Menyusun dan juga menetapkan RKPD
  • Menyusun serta mengajukan rancangan perda RPJPD, RPJMD kepada lembaga DPRD
  • Mewakili kota yang ia pimpin di dalam dan juga di luar pengadilan sesuai ketentuan undang-undang

Baca Juga: Pengertian Kepala Desa Tugas dan Wewenang

 

Berikut Kewenangan Walikota Antara lain: 

  • Mengajukan rancangan peraturan daerah
  • Menetapkan peraturan daerah yang sudah disetujui oleh DPRD
  • Menetapkan Keputusan Bupati dan Perkada
  • Mengambil tindakan apabila berada dalam keadaan mendesak