Pengertian Takdir, secara Lengkap

Pengertian Takdir

Takdir ialah suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang mencangkup semua aspek kejadian baik tersebut mengenai kadar atau ukurannya, lokasinya maupun waktunya. Dengan begitu segala sesuatu yang terjadi pasti ada takdirnya, tergolong manusia.
Termasuk saat saya menulis tulisan ini, ini ialah takdir yang mesti saya tunaikan. Umat Islam sendiri mengetahui takdir ialah sebagai unsur dari dominasi Allah yang mesti dimana sebagaimana dikenal dalam Rukun Iman.
Penjelasan mengenai takdir melulu dapat dipelajari dari informasi Allah,yakni informasi Allah melewati Al-Quran dan Al Hadist.
Secara keilmuan umat islam dengan simple telah menafsirkan takdir sebagai sesuatu yang telah terjadi.

Takdir terbagi menjadi 2 yaitu:

  • Takdir Mua’llaq

  • Takdir Mubram

Penjelasan

1. Takdir Mua’llaq

Takdir mua’llaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Sebagai contoh ada seorang siswa yang bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi seorang insyinyur pertanian.

2. Takdir Mubram

Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diushakan atau tidak dapat di tawar-tawar oleh manusia. Contohnya ada manusia yang dilahirkan dengan mata sipit, atau dilahirkan dengan kulit hitam sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih dan lainnya