Pengertian Imsak Bulan Ramadhan

Pengertian imsak sendiri dipungut dari bahasa Arab yakni amsaka yumsiku imsak yang berarti menahan. Sedangkan masa-masa imsak ialah waktu dimulainya untuk menyangga segala urusan yang mengurungkan puasa. Tetapi, di ketika imsak masih diizinkan untuk santap dan minum, sekitar belum menginjak waktu subuh. Sayangnya,
secara Istilah yang umum dicerna mengenai definisi msak ialah saat seseorang mesti mengawali untuk berhenti santap sahur supaya tidak terlewat sampai masuk subuh. Pengertian itu kuranglah tepat.

Secara istilah imsak ialah saat seseorang mesti mengawali untuk berhenti santap sahur supaya tidak terlewat sampai masuk subuh.
Makan minum ketika masuk masa-masa subuh walau dia tidak tahu bila sudah masuk masa-masa subuh tetap mengurungkan puasa. Imsak sebetulnya mempunyai makna menahan diri dari hal-hal yang mengurungkan puasa dari masa-masa Subuh sampai waktu Maghrib. Dengan kata beda sebelum masa-masa adzan Subuh dikumandangkan, umat muslim masih diizinka untuk santap dan minum.
Tapi jangan lewat dari masa-masa Subuh.

Untuk Waktu Imsak,
Waktu Imsak disesuaikan dengan Masing-masing Daerah,