Simak Mengenai Istilah genotipe

Pada artikel kali ini kang darus akan membahas Istilah genotipe

Istilah genotipe

Genotipe merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan keadaan genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu populasi yang merujuk pada keadaan genetik suatu lokus maupun keseluruhan bahan genetik yang dibawa oleh kromosom “genom”. Genotipe dapat berupa sebagai berikut:


  • Homozigot ialah apabila suatu individu memiliki pasangan alel yang sama.
  • Heterozigot ialah apabila suatu individu memiliki pasangan alel yang berbeda.

Genotipe terkait dengan sifat yang teramati, yang sementara itu sifat yang terkait dengan suatu genotipe disebut dengan fenotipe. Jadi antara genotipe dan fenotipe memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.