Agama

Hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik yang lebih dari 90 mmHg. Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Hipertensi tidak hanya beresiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit syaraf, ginjal, dan pembuluh…

Read More Pengertian Hipertensi, Penyebab, Gejala, Pencegahan dan Penanganan

Berikut ini kang darus akan membahas tentang penjelasan mengenai Amanah Pengertian amanah ialah sesuatu yang diamanatkan kepada seseorang atau keyakinan terhadap seseorang. Amanah pun dapat didefinisikan sebagai sebuah titipan (Al wadiah) guna dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam bahasa arab, amanah ialah segala sesuatu atau tanggung jawab yang diserahkan Tuhan untuk manusia untuk dilakukan yang di…

Read More Berikut Penjelasan Amanah

Shalat witir adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik di bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan, dan sekaligus ini adalah amalan yang sangat sunnah bagi umat beliau lebih khusus lagi adalah jika dilakukan pada malam-malam bulan Ramadhan. Untuk menyatakan bahwasanya ini adalah sunnah yang dikukuhkan, mari kita lihat riwayat-riwayat dari Rasulullah…

Read More Pengertian Shalat Witir, Tata Cara, Hukum dan Penjelasan Lengkap

Pengertian imsak sendiri dipungut dari bahasa Arab yakni amsaka yumsiku imsak yang berarti menahan. Sedangkan masa-masa imsak ialah waktu dimulainya untuk menyangga segala urusan yang mengurungkan puasa. Tetapi, di ketika imsak masih diizinkan untuk santap dan minum, sekitar belum menginjak waktu subuh. Sayangnya, secara Istilah yang umum dicerna mengenai definisi msak ialah saat seseorang mesti…

Read More Pengertian Imsak Bulan Ramadhan