Agama

Berikut ini, Soal PG (Pendidikan Agama Islam) Umrah dan Haji Soal Pilihan Ganda 1-10 1. Selain ibadah haji, ibadah yang harus dilaksanakan di tanah suci Mekah ialah… A. Ibadah umrah B. Berkurban C. Ibadah shaum nazar D. Tawaf Jawaban: A 2. Hukum ibadah umrah ialah… A. Sunah B. Fardu ‘ain C. Fardu kipayah D. Mubah…

Read More Berikut ini, Soal PG (Pendidikan Agama Islam) Umrah dan Hji

Seorang santri sedang membersihkan aquarium Kyainya, ia memandang ikan arwana agak kebiruan dengan takjub.. Tak sadar Kyainya sudah berada di belakangnya.. “Kamu tahu berapa harga ikan itu?”. Tanya sang Kyai.. . “Tidak tahu”. Jawab si Santri.. . “Coba tawarkan kepada tetangga sebelah!!”. Perintah sang Kyai. Ia memfoto ikan itu dan menawarkan ke tetangga.. Kemudian kembali…

Read More Kisah seorang Santri Ajaib

Di antara sebab timbulnya riya’ adalah karena lemahnya keimanan dan karena kebodohan. Oleh karena itu, ketika iman lemah, seseorang mudah berbuat maksiat, Rasulullah  bersabda: لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ ، “Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia sedang berzina sedang dia seorang mukmin, dan tidaklah ia meminum khamr ketika dia…

Read More Bahaya Riya | menghapus semua amal kebaikan

Ikhlas adalah penyucian niat dari seluruh noda  dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala. Noda di sini misalnya mencari perhatian makhluk dan pujian mereka. Ikhlas secara bahasa artinya memurnikan sesuatu dan membersihkannya dari campuran. Secara istilah, ada beberapa ta’rif (definisi), di antaranya adalah: Ikhlas adalah pengesaan Allah Ta’ala dalam niat dan ketaatan. Ikhlas adalah melupakan perhatian makhluk dan selalu…

Read More Ciri-ciri Orang yang Ikhlas | Apa kamu termasuk?

  Sabar adalah pedang yang tidak akan tumpul, tunggangan yang tidak akan tergelincir dan cahaya yang tidak akan padam. Akan tetapi sabar tidaklah semudah ketika kita mengucapkannya. Jika tidak, Allah tidak akan memberikan pahala yang besar untuk orang-orang yang bersabar, seperti dalam firmanNya, yang artinya “Katakanlah, ‘Wahai hamba-hambaKu yang beriman, bertakwalah kepada Rabb-mu’. Orang-orang yang berbuat…

Read More Percayalah Sabar adalah kunci kebahagiaan

Berikut ini , Soal LKS PG dan Essay perkembangan islam PAI (Pendidikan Agama Islam), kelas Xll Kurikulum 2013, beserta kunci Jawabannya, untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat. Perkembangan Islam Di Dunia PILIHAN GANDA1-20 1. Kerajaan Kiljil didirikan oleh… A. Alaudin B. Al-Ghazi C. Babur D. Firus Syah E. Syah Jihan Jawab: A 2. Kerajaan Mongol, India mencapai puncak…

Read More Simak Soal Perkembangan Islam Di Dunia, PG dan Essay Jawabannya