Pengertian ekonomi

Ekonomi¬†ialah adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan insan dalam memenuhi keperluan hidupnya, aspek-aspek yang dikaji mengcangkup sistem produksi, sistem penyaluran serta pemakianannya/teknik mengkonsumsinya baik barang ataupun jasa yang menurut keterangan dari Wikipedia ekonomi pada akhirnya guna pemenuhan keperluan hidup manusia, untuk menggali keuntungan secara materi, untuk mendapatkan penghargaan/ gelar, guna mendapatkan dominasi ataupun guna…

Read More Pengertian Ekonomi, dan Sektor-sektor Ekonomi