Pengertian takdir

Pengertian Takdir Takdir ialah suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang mencangkup semua aspek kejadian baik tersebut mengenai kadar atau ukurannya, lokasinya maupun waktunya. Dengan begitu segala sesuatu yang terjadi pasti ada takdirnya, tergolong manusia. Termasuk saat saya menulis tulisan ini, ini ialah takdir yang mesti saya tunaikan. Umat Islam sendiri mengetahui takdir…

Read More Pengertian Takdir, secara Lengkap