Sholat

Post thumbnail

Salat Sunnah yaitu salat yang hukum pelaksanaannya sunah (dianjurkan) Apabila dilaksanakan Allah SWT. Memberikan pahala dan keutamaan khusus melebihi orang Islam yang tidak melaksanakan salat sunah. Diantara jenis salat sunah terdapat salat sunah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah, munparid, dan ada yang dilaksanakan berjamaah maupun munfarid. Jenis salat sunah yang bisa diamalkan oleh umat Islam…

Read More Penjelasan, Hukum, Tatacara Salat Sunah Idain ( IdulFitri dan IdulAdha) Kajian Islam

Post thumbnail

Salat tahajud adalah salat sunnat yang dikerjakan di malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Salat tahajjud termasuk salat sunnat mu’akad (salat yang dikuatkan oleh syara’). Salat tahajud dikerjakan sedikitnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Dalam karyanya yang terkenal, Fiqh As-Sunnah, Sayyid Sabiq Sheikh menguraikan tentang subjek tahajud sebagai berikut: Suruhan untuk Nabi Muhammad, Allah swt berfirman sebagai…

Read More Pengertian dan tatacara Shalat Sunnah tahajjud

Post thumbnail

Syarat Wajib وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان Artinya:  Syarat wajibnya shalat Jum’at ada 7 (tujuh) perkara: Islam Baligh Berakal sehat Merdeka Laki-laki Sehat Bertempat tinggal tetap (istithan, mustautin) Syarat Pelaksanaan وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية. وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة. وأن يكون…

Read More Shalat Jum’at, Rukun-rukun di dalamnya | Kajian Islam